Rogberga (F)

Liten historik om Rogberga
Rogberga, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län); 3406 invånare (1994). Rogberga består av en markant odlingsbygd i höjd- och dallägen, omgiven av kuperad skogsbygd med mossar. Cirka 65 fornlämningar är kända. Spridda stensättningar, ofta kvadratiska, och tre gravfält tillhör äldre järnåldern, ett gravfält och en runsten periodens yngre del. Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1867-1868 efter Ludvig Hawermans ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge 1869. Ett medeltida krucifix och en madonna från cirka 1200 har bevarats. Ortnamnet (1310 jn Rugbiarghum) innehåller sädesslagsbeteckningen råg och plural form av fornsvenska biargh 'berg'.
Nationalencyklopedin
Rogberga socken i Tveta härad
Socknens namn är känt sedan 1250-talet under den latinska formen 'Rugbiarghum'. År 1355 omtalas Rugberghae kirkyo. Under 1500-talet heter socknen Rugbirga och även Rugberga. Namnet har kommit ur: råg och bärga, och möter även i formen Rågberga. Detta sädesslag odlas där ännu med mycken fördel. Socknen är omkring 1 3/4 mil lång och 1/2 mil bred. Arealen var före utbrytningen år 1910, 76,45 kvadratkilometer och hemmantalet 39 1/2 förmedlade mantal. Vid Huskvarna stads tillblivelse överfördes dit 1 mantal Tormenås om 89,99 hektar och 1 mantal Öxnehaga om 191,77 hektar.
Ragnar Lindstam i Huskvarna Krönika.

Nils Winston* Herman Sager
John Helmer Pettersson
Peter Nilsson
Kajsa Jonasdotter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage20051025